}, 20000);

Svensk punktskatt

Tysk alkoholskatt och moms är inkluderat i alla priser. Svensk punktskatt är ej inkluderat i priserna.

Punktskatt

I enlighet med punktskattedirektivet skall extra punktskatt betalas i Sverige för de alkoholhaltiga varor som man importerar från annat EU-land via ett fraktbolag. Vid punktskattebetalning, kontakta fraktbolaget som skall ha en kopia på ledsagardokumentet, vilket skall medfölja leveransen.

Vad händer om jag inte betalar punktskatten?

Om du inte betalar svensk punktskatt för ditt inköp utav alkoholhaltiga produkter enligt svensk punktskattelag, så kan det hända att din leverans omhändertas utav Tullverket vid eventuell punktskattekontroll. Punktskatt samt ett transporttillägg som är 20% utav alkoholskatten påförs då köparen som får ett inbetalnigskort hemskickat.

Vad händer när jag betalat punktskatten till Tullverket?

Så snart punktskatten betalats upphävs beslutet om omhändertagande. Köparen ansvarar för att godset därefter hämtas upp hos Tullverket. Om transportör hämtar alkoholvarorna hos Tullverket skall en fullmakt utföras till denne. Kontakta tullen för vidare information.