}, 20000);

Moms & Avgifter

Alle ordrer under 350 kroner er moms- og tollfri

350-kronersgrensen

Prisene som er oppgitt på vores nettbutikk er uten moms, avgifter og frakt.

Bestiller du varer fra utlandet, hvor sendingen har en verdi på under 350 kroner er den avgiftsfri.

Det betyr at du verken skal betale merverdiavgift (moms) eller toll på varen.

På grunn av toll reglene, anbefaler vi at du ikke kjøper godteri for mere enn 330.00 NOK.

Frakten i EU (frakt til Norge) regnes med i 350 NOK reglen. (EU frakt: 19.90 NOK)

Frakt i Norge regnes ikke med i 350 NOK reglen

Du får derfor den beste totalprisen dersom dine kjøp er (330.00 NOK Godteri/ Brus etc.) + (19.90 Frakt til Norge ) = 349,90 NOK. Det betyr at du verken skal betale merverdiavgift (moms) eller toll på varen.

Gjelder ikke alkohol og tobakk

350-kronersgrensen gjelder ikke for alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer. Kjøper du alkohol i en utenlands nettbutikk, må du alltid betale avgifter. Tobakk kan du ikke kjøpe på internett uten spesiell tillatelse.

Se ellers www.toll.no for mer informasjon.