Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER Salgsbetingelser - yoolando.com gir deg en trygg og sikker handel.

PARTER

Selger:
Firmanavn: BrandHouse UG
E-post: [email protected]
Company register: HRB 14683 FL
VAT NO: DE338533984

Kjøper:
Kjøper er den person som foretar bestillingen

AVTALEINNGÅELSE OG ORDREBEKREFTELSE

Bestillingen er bindene når vi mottar bestillingen på vår server (datamaskin). Vær dog oppmerskom på at en part likevel ikke er bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Du har også lov til å angre kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom din bestilling og ordrebekreftelsen kan du kontakte vårt kundeservice på mail [email protected]

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller vår markedsføring, eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom produktet er utsolgt. Ved situasjoner hvor produktet er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få mulighet til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i din bestilling, eller kansellere bestillingen.

PRIS OG BETALING

Betaling for varen vil først bli oppkrevd fra det tidspunktet varen blir sendt fra selger til kjøper.

Betalingssikkerthet: yoolando.com garanterer at de betalingsalternativer som tilbys på yoolando.com's nettbutikk er sikre. yoolando tilbyr en sikker kortbetaling med VISA og Mastercard i samarbeid med Quickpay, en betalingsgateway via internett som er sertifiserte ifølge kortindustriens nye, skjerpende, sikkerhetskrav PCI-DSS. Ved betaling med kort sendes kunden videre til en sikker side med SSL-sertifikat.

Dine personopplysninger: Når du gjør en bestilling på yoolando.com oppgir du dine personopplysninger som navn og adresse. Samtidig godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personopplysninger slik at vi kan fullføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. Vi dokumenterer dessuten noe kommunikasjon som vi har med deg via telefon eller e-post, for å kunne gi deg den beste servicen og kunne følge opp ditt kjøp eller andre henvendelser.

I følge Personopplysningsloven har du rett til å få se den informasjon som vi har registrert på deg. Dersom informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant, kan du begjære at det skal rettes eller fjernes. I så fall skal du kontakte vårt kundesenter.

Vi deler aldri dine personopplysninger med en tredjepart. Har du valgt å motta et nyhetsbrev kommer vi til å sende informasjon og produkttilbud til deg via e-post. Vil du avslutte nyhetsbrevabonnementet kan du enkelt framelde deg via en frameldingslink i det aktuelle nyhetsbrevet, eller kontakte vårt kundesenter dersom du trenger hjelp.

Cookies: Vi bruker såkalte cookies på vår hjemmeside. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker et nettsted som bruker cookies, få informasjon om at nettstedet inneholder cookies, hva cookiene brukes til og hvordan cookies kan unngås.

LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av produktene skjer i samsvar med måten, sted og tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Etter at du har mottatt produktene bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. punkt 8.

Dersom leveransen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når en eventuell levering kan skje, eller om produktet/ene er utsolgt. Det kan forekomme situasjoner hvor det er umulig å fullføre en bestilling, for eksempel dersom yoolando's leverandør ikke kan fullføre sin oppgave overfor yoolando. yoolando reserverer seg derfor retten til å fraskrive seg fra alle krav om erstatning fra kunden som gjelder forsinkelser av levering.

RISIKO

Riskoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

ANGRERETT

Du har som kjøper mulighet til å angre kjøpet etter angrerettslovens bestemmelser. Link til angrerettloven finner du her.

Du har ubegrensett returrett på varer kjøpt hos yoolando, så lenge du leverer varen i samme stand og mengde som du mottok den, ubrukt og i original salgsemballasje.

Hvis du ønsker å returnere en ubrukt vare skal du kontakte os. Du betaler selv for transporten.

Når varen kommer i retur til vårt lager kontrollerer vi varens stand. Vi forbeholder oss retten til å fratrekke en forholdsmessig andel fra ditt returbeløp (ca. 20% av varens pris), dersom du ikke har returnert varen i intakt, original emballasje, eller du har skrevet eller satt merker på emballasjen, eller på andre måter forringet varens verdi. Hvis varen ikke er returnert i intakt, original emballasje, bærer du alene ansvaret for varens tilstand under transporten.

Vi overfører det endelige returbeløpet til ditt betalingskort senest 14 dager etter vi har mottat varen.

REKLAMASJON - DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER

Dersom det foreligger en mangel ved varen, skal du som kjøper innen rimelig tid etter du har oppdaget mangelen, gi oss beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen. Men reklamasjonen må skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 7.

Skulle det vise seg at varen har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Vi kan kreve å få reparert varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

GARANTI

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Se for øvrig pkt. 8.

PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud o.l., gjøres dette kun når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir kun utlevert til andre når:


- du har samtykket til utleveringen, eller
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
- i lovbestemt tilfelle

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting e.l. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss gjennom e-post: [email protected].

TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan som kjøper alltid ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist. Tvister som oppstår i forbindelse med handel er underlagt tyske domstolers jurisdiksjon. En eventuell tvist skal føres for en domstol i Flensburg.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for all salg av varer og tjenester (produkter) fra www.yoolando.com til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Når du har gjennomført en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post som forteller deg hvilke produkt/er du har kjøpt.
For å kunne handle på www.yoolando.com må du være fylt 18 år.

Produkter

Produkter som selges av yoolando.com kan brukes i Norge.